GREEN IMPACT
BAIA SPRIE

  • YouTube
  • Instagram
  • Facebook
Ce facem noi?

Promovăm activităţile de voluntariat şi dezvoltăm proiecte în serviciul comunităţii.

 

   What do we do?

We promote volunteering and community service projects.

Evenimente
 
Ne implicăm voluntar
în toate evenimentele  care promovează 
patrimoniul natural şi cultural al zonei.
 
 
 
 
 
Events
We volunteer for every event that promotes our natural and cultural heritage.
Proiectele noastre

 Proiecte de serviciu în folosul comunităţii:

      "Trasee cu Impact"

     "Comoara cu poveşti"

     " ECO-NONFORMAL"

"  Ziua Națională de IMPACT"

   " Talerele Medio Monte"

 "Plante, oameni și povești   vindecătoare"

 Our projects

 

Our community service projects 

 "Tracks with Impact"

" Treasures with stories" 

" ECO-NONFORMAL"

"  Ziua Națională de IMPACT"

 " Talerele Medio Monte"

" Healing Plants, People and Stories" 

Parteneri
Fundaţia Noi Orizonturi
Primăria Baia Sprie
CNIPT Baia Sprie 
 
 
 
 
Partners
Noi Orizonturi Foundation
Baia Sprie Town Hall
Baia Sprie  National 
Tourism  Information 
and Promotion Office